Veden pintajännitys https://www.retired.jyu.fi/enorssi/opetusmateriaalit/fyke-opetuspaketit-1/FYKE_pintajannitys.pdf WebVeden pintajännitys johtuu siitä, että vesimolekyylit vetävät toisiaan puoleensa. Vesimolekyylit pyrkivät mahdollisimman pieniksi pallon muotoisiksi pisaroiksi, jolloin veden kostutuskyky on huono. Pintajännityksen vuoksi veden pinnalla on ikään kuin näkymätön kalvo. Pintajännitys alentaa veden kostutuskykyä ja vaikeuttaa lika ... https://quizlet.com/476467353/ke02-toinen-koe-kpl-4-5-flash-cards/ https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/kems448/suomeksi/ohjeet/liuokset/pintajannitys https://creation.com/the-wonders-of-water-finnish miksi jää kelluu veden pinnalla: Kelluu vedessä? - mikontalolights.fi https://luominen.fi/veden-ihmeet Websuuri pintajännitys, tiheys suurempi nesteenä kuin kiinteänä ja korkea kiehumispiste. veden erityispiirteet. kiiltävyys, hyvä lämmön ja sähkön johto kyky ja muokattavuus. ... veden jäätyessä vesimolekyylit järjestyvät vetysidosten … Veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet - Tiede - 2023 WebMay 7, 2019 · Pintajännitys on fysikaalinen ominaisuus, joka vastaa voiman määrää pinta-alayksikköä kohti, joka tarvitaan nesteen pinnan laajentamiseen . Se on nestepinnan … delta 8 thc state legality https://onyxframework.org/fi/vesimolekyyli-kemialliset-ja-fysikaaliset-ominaisuudet/ Mikä on pintajännitys? Määritelmä ja kokeilut - EFERRIT.COM https://fi.wikipedia.org/wiki/Viskositeetti WebVaihtoehtoinen biokemia tarkoittaa elämän kemiallista perustaa, joka ei pohjaudu samanlaiseen hiilen ja veden kemiaan tai samoihin aineenvaihdunnan molekyyleihin, kuin maapallolta tunnettujen elämänmuotojen kemia. Toistaiseksi vaihtoehtoiseen biokemiaan perustuvia eliöitä ei ole havaittu, mutta jotkut tutkijat ja etenkin tieteiskirjailijat kuten Isaac … delta 8 thc nausea Viskositeetti – Wikipedia WebPintajännitys on ilmiö, jossa nesteen pinta, jossa neste koskettaa kaasua, toimii kuin ohuen elastisen levyn. Tätä termiä käytetään tyypillisesti vain silloin, kun nestepinta koskettaa … WebVeden pintajännitys johtuu veden molekyyleistä, jotka veden pinnalla tarrautuvat toisiinsa tiukemmin kuin veden sisällä. Jos kiekko vajoaa pohjalle, se myös jää sinne. Veden pintajännitys on niin voimakas, että se vetää vesipisaran pyöreäksi. Alusta, jolla pisara on, vaikuttaa siihen, kuinka pyöreä pisarasta tulee. delta 8 thc reviews https://peda.net/id/476a879493a Veden pintajännityksen toteaminen kolikon avulla — Moniviestin https://mikontalolights.fi/veden-noste-mika-on-noste/ WebVeden pintajännitys syntyy, kun.....vedessä olevat vesimolekyylit vetävät veden pinnan vesimolekyylejä puoleensa vetysidoksin voimakkaammi kuin ilman molekyylit. Saippua ja muut emäksiset pesuaineet katkovat vesimolekyylien välisiä vetysidoksia ja pienentävät siten pintajännitystä. Tämän seurauksena vesi pääsee tunkeutumaan ... delta 8 v 9 Tunne kuplien kemiallinen koostumus kiehuvassa vedessä https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/kemia/vanhat/pintajannitys/3 https://www.greelane.com/fi/science-tech-matematiikka/tiede/definition-of-surface-tension-in-chemistry-605713/ https://fi.sperohope.com/11-propiedades-f-sicas-y-qu-micas-del-agua Koe vesi, pintajännitys, paperiliitin - Christina Cherry Kemia 1 koe kertaus Flashcards Quizlet Veden ihmeet - Creation Ministries International Lisää tietoa Veden kovuudesta — Jyväskylän yliopiston Koppa Koe vesi, pintajännitys, paperiliitin - Christina Cherry https://fi.christinacherry.com/koe-vesi-pintajannitys-paperiliitin/ WebVeden pintajännitys-demonstraatiot: Pintajännitys ja kolikko. Pintajännityskalvon rikkoutuminen. Pintajännitys ja saippuakupla. Veden pintajännityksen toteaminen … delta 8 thc research WebVeden käsitekartta. Kolikon kellunta vedessä. Veteen, jossa kelluu pieni kolikko (alumiinia), lisätään astianpesuainetta. Kolikko on nyt sen verran kaukana rikkoutuvasta pinnasta, … delta 8 thc shop WebEsimerkiksi veden kovuuden kasvaessa pintajännitys alenee. Mikä sitten on vaahtoavuuden merkitys pesutuloksen kannalta? On tavallista käyttää runsaasti vaahtoavia pesuaineita esimerkiksi astioiden pesussa, koska se antaa mielikuvan pesuaineen tehokkuudesta. Kuitenkin mattopyykillä monesti käytetään mäntysuopaa, joka ei vaahtoa ... Pintajännityksen määrittäminen stalagmometrillä WebJul 20, 2017 · Pintajännitys on myös syy siihen, miksi vuotava hana tippuu ja vesi ei vain valuu ohutta virtausta kohti. Vesi pyrkii pitämään pintansa mahdollisimman pienenä ja siksi muodostaa tippoja. Jos hanaaukosta roikkuu niin paljon vettä, että veden pudotusta vetävä paino on suurempi kuin tarttuvuusvoima, joka vettä pitää hanaa kohden ... WebTavallisen veden edut. Ensinnäkin vesi on suhteellisen halpaa, minkä vuoksi sitä on saatavilla. Toiseksi useimmissa kattiloissa ja muissa lämmitysjärjestelmän elementeissä oletetaan nimenomaan veden käyttöä lämmönsiirtoaineena. Ja lopuksi, jos järjestelmässä tapahtuu vuoto, huoneeseen valuu tavallista vettä, joka on täysin ... 2. Veden ominaisuuksia https://builder.techinfus.com/fi/kotly/akt-zazemleniya-gazovogo-kotla.html Veden ihmeet Luominen.fi WebNov 15, 2022 · Veden pintajännitys johtuu vesimolekyylien välisistä koheesiovoimista, jotka puolestaan johtuvat molekyylien sisäisistä voimista. Nesteessä jokaista molekyyliä ympäröivät molekyylit kaikista suunnista yhtä suurella voimalla, jolloin nettovoima on nolla. delta 8 upset stomach WebNov 22, 2010 · Vesimittari kulkee vetten päällä. Vesimittari on peto. Kuva: Risto Salovaara/Yle Kuva: Risto Salovaara/Yle. Julkaistu 22.11.2010 - 00:00. Päivitetty 21.10.2013 - 11:58. Vesimittarit ovat ruskeanmustia, noin sentin mittaisia luteita, jotka liukuvat keski- ja takajaloillaan veden pintakalvolla. Vesimittarin jaloissa ja ruumiissa on kellumista ... delta 8 + thcv gummies Veden pintajännitys - Peda.net Web6) Erotetaan käsitteet noste ja pintajännitys (laiva ei kellu pintajännityksen avulla) Työohje: 1. Hae tarvittavat välineet. 2. Laita astia puolilleen viileää vettä. 3. yritä varovasti asettaa … Pintajännitysteoriaa — Jyväskylän yliopiston Koppa WebKaasukattiloiden laitteiden maadoitus on pakollista. Kaasukattilan maadoitustekniikka - kuinka maadoittaa oikein. Standardit määrittelevät kattilan maadoituksen tarpeen, mutta ne eivät aseta mitään vaatimuksia tämän työn suorittamiselle. https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/ako/Pintajannitys WebVeden pinnassa on ikään kuin tiukasti toisiinsa sitoutuneiden vesimolekyylien kerros. Veden pinta on kuin kalvo, joka kannattaa kevyitä esineitä. Ilmamolekyylit vaikuttavat myös … delta 8 thc studies https://fi.wikipedia.org/wiki/Pintaj%C3%A4nnitys Web4- Pintajännitys on korkea Tämän avulla ymmärretään tarvittava energiamäärä nesteen pinnan kasvattamiseksi pinta-alayksikköä kohden. Veden tapauksessa sen muodostavat molekyylit ovat yhtenäisiä ja niillä on suuri koheesiovoima, joten sen pallomaisella geometrialla saavutetaan suurin tilavuus minimialueella. Vesimolekyyli Onyx 5-Sulfoisoftaalihappomononatriumsuola CAS 6362-79-4 … https://fi.bloomtechz.com/synthetic-chemical/organic-intermediates/5-sulfoisophthalic-acid-monosodium-salt-cas.html WebStalagmometri on kuivattava huolellisesti mittausten välillä. Veden ja tutkittavien liuosten lämpötilan tulee olla 0,1 °C:een tarkkuudella sama. Tutkittavan aineen pintajännitys saadaan laskettua kaavasta. γ 1 = vertailunesteen pintajännitys γ 2 = tutkittavan nesteen pintajännitys m 1 = vertailunestepisaroiden massa delta 8 uk legal https://peda.net/id/e84b332a828 VEDEN OMINAISUUDET — Jyväskylän yliopiston Koppa https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaihtoehtoinen_biokemia https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/11/22/vesimittari-kulkee-vetten-paalla 11 VEDEN FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET https://fi1.warbletoncouncil.org/propiedades-fisicas-quimicas-agua-9329 TUNNIN AIHE: Pintajännitys WebToisin sanoen vedellä on suhteellisen suuri ominaislämpökapasiteetti. Selitä miksi veden pintajännitys on niin suuri? Vesimolekyylit vetävät pinnan vesimolekyylejä puoleensa vetysidoksilla voimakkaammin (koheesio) kuin ilman molekyylit (adheesio), joten vesimolekyylit kerääntyvät yhteen pisariksi muodostaen ns. kalvon veden ja ilman ... delta 8 uplifting Pintajännitys on fysiikassa nesteen pinnan ilmiö, jonka vuoksi pinta käyttäytyy kuin joustava kalvo. Se mahdollistaa vesimittarien kaltaisten hyönteisten kävelyn veden pinnalla ja aiheuttaa muun muassa kapillaari-ilmiön. Pintajännitys johtuu nesteen molekyylien välisistä vetovoimista, koheesiosta, jotka puolestaan johtuvat molekyylien sisäisistä voimista. Nesteessä yleisesti j… delta 8 thc tolerance http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/laboratorio/elintarvikeanalyysit_pintajannitys.html Siivousaineet.fi Yleistietoa puhdistus- ja pesuaineista: lika & vesi https://builder.techinfus.com/fi/radiatory/kakoj-antifriz-luchshe-zalivat-v-alyuminievye.html Vesimolekyyli Onyx WebApr 11, 2023 · Vesiympäristö tarjoaa kaloille ihanteelliset olosuhteet menestyä. Veden lämpötilasta happitasoon tämä ekosysteemi on optimoitu vesieliöiden selviytymistä ja kasvua varten. Lisää delta 8 tincture sale Mikä on pintajännitys? Määritelmä ja kokeet WebOct 25, 2017 · Vedellä on suuri pintajännitys. Pintajännityksellä tarkoitetaan voimaa, joka syntyy vesimolekyylien välille ja pitää niitä yhdessä. Pintajännitys on kuin hyvin ohut iho veden pinnalla. Tämä mahdollistaa vesimittarin taipaleen veden pinnalla sekä kastehelmet nurmella. Seuraavassa kokeessa huomaamme veden pintajännityksen olemassa olon. delta 8 uk gummies WebNov 20, 2020 · Veden pintajännitys – miksi se on niin korkea? Veden pintajännitys on noin 72 mN / m huoneenlämpötilassa, mikä on nesteen korkein pintajännitys. On vain … delta 8 thcv gummies https://www.greelane.com/fi/science-tech-matematiikka/tiede/surface-tension-definition-and-experiments-2699204/ WebVeden pinnalla pintajännitys on helposti nähtävissä. Vesimolekyylien väliset koossapitävät voimat aiheuttavat pintajännityksenä tunnetun ilmiön. Niillä vesimolekyyleillä, jotka muodostavat veden pinnan ei ole samoja molekyylejä yläpuolella, joten ne ovat tiukemmin "liittyneet yhteen" muiden vedenpinnan molekyylien kanssa. delta 8 to delta 9 conversion WebVeden sekä laimean saippualiuoksen lisäys kanelilla päällystettyyn veteen. Veteen lisätään ensin pari tippaa pelkkää vettä. Huomataan, että veden pintajännitys ei muutu. Sen … WebFeb 12, 2020 · Pintajännitys on ilmiö, jossa nesteen pinta, jossa neste on kosketuksissa kaasun kanssa, toimii ohuena elastisena levynä. Tätä termiä käytetään tyypillisesti vain, … https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/2017/10/25/jannittaako-vetta/ Jännittääkö vettä? – Innostavaa pienten lasten tiedekasvatusta WebJul 20, 2017 · Todennäköisesti kaunein pintajännitys on vaahto ja saippuakuplat. Saippukupla on muuta kuin ohut vesikerros, jonka ulkopuolelle ja sisäpuolelle levitetään … delta 8 vape benoni VEDEN OMINAISUUDET — Jyväskylän yliopiston Koppa WebJun 25, 2019 · Jos keität veden uudelleen, kuplia ei välttämättä muodostu. Tämä voi johtaa räjähdysmäiseen kiehumiseen! ... anna veden jäähtyä ja keität sen sitten välittömästi uudelleen, veden pintajännitys voi estää nestettä kiehumasta, vaikka sen lämpötila on riittävän korkea. Sitten astian törmäys voi johtaa äkilliseen, rajuun ... https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/ako/Veden%20ominaisuudet KE02 toinen koe, kpl 4-5 Flashcards Quizlet WebVEDEN OMINAISUUDET. Nestemäinen vesi (divetyoksidi, H 2 O) mielletään usein läpinäkyväksi, hajuttomaksi ja kaikkialla läsnä olevaksi. Juuri tämän vuoksi emme kiinnitä huomiota veden erityisominaisuuksiin. Vesi on yksinkertaisin yhdiste kahdesta maailmankaikkeuden yleisimmästä alkuaineesta, vedystä ja hapesta. https://www.retired.jyu.fi/enorssi/opetusmateriaalit/fyke-opetuspaketit-1/FYKE_pintajannitys.pdf https://peda.net/id/5d26bec6b2e https://builder.techinfus.com/fi/montazhnye-raboty/kak-stelit-gidroizolyaciyu-na-kryshu-video.html Webveden tuhlaaminen. veden tuhlaaminen on veden väärinkäyttöä eli sen tarpeetonta käyttöä. Esimerkkinä voidaan mainita veden, erityisesti ihmisten juomavaatimusten mukaisesti … delta 8 thc vs delta 9 thc effects Etyleeniglykolipohjaisten pakkasnesteiden lämpöpatterit ... https://mikontalolights.fi/miksi-jaa-kelluu-veden-pinnalla-kelluu-vedessa/ WebVeden pinnalla pintajännitys on helposti nähtävissä. Vesimolekyylien väliset koheesiovoimat (koossapitävät voimat) aiheuttavat pintajännityksenä tunnetun ilmiön. … delta 8 urb gummies Rakentajat eivät asentaneet vedeneristystä metallikaton alle :: … https://www.youtube.com/watch?v=8nPuhOoNrpk WebPintajännitys. Vedellä on erittäin korkea pintajännitys – voima joka pyrkii pitämään veden pinnan pinta-alan mahdollisimman pienenä. ... Veden kyseessä ollessa pienemmän tiheyden omaava kylmä vesi pysyy pinnalla mahdollistaen lämpimämmän veden alempana pysymisen ja siten estäen lämmön haihtumisen ilmaan. Tämä tarkoittaa ... delta 8 thc vs. delta 9 thc PPT - Vesi PowerPoint Presentation, free download - ID:4723519 Veden pintajännityksen toteaminen laimealla … https://builder.techinfus.com/fi/radiatory/nezamerzajka-v-sistemu-otopleniya-doma.html https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/kemia/vanhat/pintajannitys/5 WebVedellä on myös monia ominaisuuksia jotka haittaavat puhdistustulosta: veden kovuus, veden pintajännitys sekä veden määrä puhdistusprosessissa. Veden kovuus. Veden … https://petreader.net/fi/vesiymp%C3%A4rist%C3%B6%2C-miksi-kalat-viihtyv%C3%A4t-vedess%C3%A4/ Veden pintajännitys - miksi se on niin korkea? Aranjuez https://www.greelane.com/fi/science-tech-matematiikka/tiede/what-are-the-bubbles-in-boiling-water-4109061/ Veden pintajännityksen toteaminen kolikon avulla — … TUNNIN AIHE: Pintajännitys WebVeden pintajännitys nähdään selvästi siinä, että hyönteiset (yllä) pystyvät kävelemään vedenpinnalla uppoamatta. Pintajännitys. Vedellä on erittäin korkea pintajännitys —voima joka pyrkii pitämään veden pinnan pinta-alan mahdollisimman pienenä. Se on korkeampi kuin siirappimaisten ... delta 8 tincture 3000mg Tutkimus: veden pintajännityksen tutkiminen - Peda.net WebVeden pintajännitys on niin voimakas, että kolikon päälle voidaan tiputtaa suuri määrä vesipisaroita ilman, että pintajännitys heti murtuu. Myös mukiin voi lisätä vettä jonkin verran yli reunojen. Mitä kylmempää ja … delta 8 thc-o acetate Vesimittari kulkee vetten päällä Opettajalle Oppiminen yle.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/ako/Veden%20ominaisuudet Pintajännitys – Wikipedia https://quizlet.com/320773932/kemia-1-koe-kertaus-flash-cards/ https://fi.eferrit.com/pintajaennitys-maeaeritelmae-ja-kokeilut/ https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/kemia/vanhat/pintajannitys/3 WebVeden käsitekartta. Kolikon kellunta vedessä. Veteen, jossa kelluu pieni kolikko (alumiinia), lisätään astianpesuainetta. Kolikko on nyt sen verran kaukana rikkoutuvasta pinnasta, että se kelluu ja "pakenee" veden pinnan mukana. Astianpesuainetta lisätään niin kauan kunnes veden pintajännitys menee niin pieneksi, että kolikko uppoaa. PINTA-AKTIIVISET AINEET 1 Johdanto 2 Lähtökohdat WebSep 23, 2014 · Vesi. Veden kiertokulku Puhdas vesi Veden pintajännitys Kapillaari-ilmiö Noste (Arkhimedeen laki) Paine Veden olomuodot Simulaatio olomuodoista. Ilma. Ilman ominaisuuksia Ilmakehä Revontulet Lentokone Palaminen Puhdas ilma / saastuminen Laske hiilijalanjälkesi Energian taikaa. delta 8 thc vape carts Vaihtoehtoinen biokemia – Wikipedia https://onyxframework.org/fi/vesimolekyyli-kemialliset-ja-fysikaaliset-ominaisuudet/ Pintajännitys WebSe on täysin vedenpitävä, kestää melko suuren veden paineen (jatkuva veden virtaus), on erittäin kestävä ja kestävä ilmakehän vaikutuksille, ultraviolettisäteilylle, mikä sallii sen käytön avoimessa tilassa. Vedeneristys soveltuu hydraulisten ja maanalaisten rakenteiden, rakennusten perustusten, tasakattojen rakentamiseen. delta 8 tincture uk WebViskositeetti (sitkaus) on suure, joka kuvaa fluidin (lähinnä nesteen tai kaasun) kykyä vastustaa virtaamista. Yleisesti se käsitetään fluidin "paksuudeksi" tai nesteen kaatamista vastustavaksi ominaisuudeksi. Viskositeetti voidaan käsittää fluidin sisäisen kitkan mittayksiköksi: vesi on "ohuempaa" (pieni viskositeetti) kuin kasviöljy (korkea … delta 8 thc vapes near me Mistä pintajännitys johtuu? - Peda.net WebVeden pintajännitys johtuu veden molekyyleistä, jotka veden pinnalla tarrautuvat toisiinsa tiukemmin kuin veden sisällä. Veden vahva pintajännitys kannattelee jopa … delta 8 thc study WebOct 8, 2022 · Pintajännitys on nesteen pinnan ominaisuus, jonka avulla kevyet kuivat pienet kappaleet, kuten hyönteinen nimeltä vesimittari tai kuiva ompeluneula … delta 8 thc shopping Työohje: Veden pintajännitys ja kemian taidetta - YouTube WebOct 25, 2017 · Pintajännityksellä tarkoitetaan voimaa, joka syntyy vesimolekyylien välille ja pitää niitä yhdessä. Pintajännitys on kuin hyvin ohut iho veden pinnalla. Tämä … WebVeden liuotinominaisuudet ovat biologiassa elintärkeitä, koska monet biokemialliset reaktiot tapahtuvat vain vesiliuoksissa (esimerkiksi sytoplasmassa ja veressä tapahtuvat reaktiot). ... koheesio ja pintajännitys. vahvat vetysidokset antavat vedelle suuren koheesion ja sitä kautta pintajännityksen. Tämä on ilmeistä, kun pieniä ... delta 8 thcv Kemia - Ympäristökemia Flashcards Quizlet https://fi.christinacherry.com/koe-vesi-pintajannitys-paperiliitin/ Web2.1 Pintajännitys . Pintajännitys on nesteen ominaisuus, joka saa ilman tai höyryn kanssa kosketuksissa olevan nesteen käyttäytymään ikään kuin sen pinnalla olisi jännittynyt kalvo. Jännitys johtuu ... Veden pintajännitys 72.5 mN/m (293 K). Se on varsin suuri ja siksi sitä esimerkiksi pesuaineissa pyritään pinta-aktiivisten delta 8 tincture vs vape https://quizlet.com/434537210/kemia-ymparistokemia-flash-cards/ https://koppa.jyu.fi/avoimet/kemia/ako/veden%20kovuus/Veden%20kovuus Vesiympäristö: Miksi kalat viihtyvät vedessä Lemmikkieläinten … https://peda.net/id/dadcfe1e5fb WebYhtenä johtavista 5-sulfoisoftaalihappomononatriumsuola cas 6362-79-4 -valmistajista ja -toimittajista Kiinassa toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan ... WebPropyleeniglykoli lämmitysjärjestelmiin. Kuten ammattilaiset neuvovat, pakkasneste tulisi suunnitella ennen asennusta. Sen on otettava huomioon sellaiset vivahteet kuin kattilan teho, putkien ja sulkulaitteiden materiaali, paisuntasäiliön läsnäolo, jonka kautta jäähdytysneste syötetään järjestelmään. Pintajännitys - Wikiwand https://peda.net/id/d8d82376afc https://www.wikiwand.com/fi/Pintaj%C3%A4nnitys veden noste: Mikä on noste? - mikontalolights.fi Jännittääkö vettä? – Innostavaa pienten lasten tiedekasvatusta https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/2017/10/25/jannittaako-vetta/ https://restaurantesaranjuez.com/fi/veden-pintajannitys-miksi-se-on-niin-korkea/ Kuinka tehdä maadoitus kaasukattilalle omakotitalossa Onko mahdollista kaataa pakkasnestettä pakkasnesteen sijaan WebVeden pintajännityksen tutkimuksen voi yhdistää kemian taiteeseen. Miten ja miksi veden pintajännitys saadaan katoamaan? ... Tieteen avulla voit tehdä taidetta! https://www.slideserve.com/oleg/vesi Mikä on pintajännitys? Määritelmä ja syyt - Greelane.com https://siivousaineet.com/yleistietoa WebTutkimus: veden pintajännityksen tutkiminen. Jaa. 1. Valitaan tutkittava ilmiö: Miten saippua vaikuttaa veden pintajännitykseen? 2. Tehdään ennuste: Veden pintajännitys vähenee saippuan vaikutuksesta. 3. Suunnetellaan koe: Valitaan kelluva esine, ja testataan kellumista ilman saippuaa ja saippuan kanssa vedessä. WebVeden on helppo tarttua esimerkiksi lasin erittäin puhtaaseen pintaan muodostaen kalvo, jota kutsumme kosteudeksi tai "märäksi". Samoin vesi tarttuu nopeasti ihoomme, joten kastumme heti, kun sataa tai tulemme uima-altaaseen. Muuten kuivumme sekunneissa. Pintajännitys. Pintajännitys on nesteen tarjoama vastus tunkeutuvalle pinnalle.